koopakte koopakte
 

Disclaimer

De informatie op deze site wordt door ons met zorg samengesteld en gecontroleerd. Desalniettemin is het mogelijk dat deze onvolledig is en/of onjuistheden bevat. BV Tot Genoegen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het bezoek aan koopaktemaken.nl, uit het gebruik van koopaktemaken.nl, van de door haar op koopaktemaken.nl aangeboden diensten en/of van de informatie die via koopaktemaken.nl is verkregen.

Copyright

koopaktemaken.nl is een geregistreerde handelsnaam van BV Tot Genoegen. BV Tot Genoegen is samen met anderen houder van de auteurs- en databankrechten op alle onderdelen van deze site, zoals teksten, illustraties, lay-out, data en techniek. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BV Tot Genoegen is verveelvoudigen, openbaar maken, opvragen en/of hergebruiken, anders dan voor eigen gebruik overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van BV Tot Genoegen, niet toegestaan.

© BV Internetakten, 2012, © BV Tot Genoegen 2015